Dutch Menubar English Version Homepage Nieuws Bestelinformatie Contact Veel gestelde vragen
Animated Globe

AOR AR1500Picture

De AOR AR1500 is een lastige scanner om te voorzien van een discriminatoruitgang. Het smalband FM ontvanger-IC, een MC3372, bevindt zich onderop de middelste van de drie printen in de AR1500. Er is wat demontagewerk nodig om dit IC te bereiken.

Het ongefilterde audio staat op pen 9 van de MC3372.

AOR AR1500

Picture

Picture

Drie printaansluitingen moeten worden losgemaakt

Het discriminator-IC bevindt zich aan de onderkant van de middelste print

Met desoldeerlitze worden de drie printaansluitingen (blauwe pijlen) ontdaan van soldeer. Na het losdraaien van twee schroeven kan de middelste print worden bereikt. Door het losdraaien van de twee afstandhouders kan ook de middelste print voorzichtig worden uitgeklapt en is het ontvanger-IC aan de onderkant bereikbaar.

Picture

Picture

Pen 9 van de MC3372 bevat het basisbandsignaal

De aansluiting op pen 9

Een beveiligingsweerstand van 10 k is verbonden met pen 9. De andere poot van de weerstand wordt verbonden met een stukje montagedraad dat naar het batterijvak van de scanner wordt geleid. De weerstand wordt met een druppel lijm uit een lijmpistool gefixeerd aan het IC.

Picture

Een 3.5 mm mono chassisdeel wordt gemonteerd in het batterijvak. Omdat de oplaadbare batterij niet het hele compartiment vult, is er net genoeg plaats voor het chassisdeel. De draad die van het IC komt (blauwe draad), wordt verbonden met de 'tip' van het chassisdeel. De 'ring' van het chassisdeel wordt verbonden met een soldeereiland op de bovenste print dat aan massa ligt (bruine draad). Het chassisdeel is met lijm uit een lijmpistool stevig bevestigd aan de scanner.

Vergeet niet om de drie eerder losgenomen soldeercontacten weer vast te solderen.

3.5 mm chassisdeel in het batterijcompartiment© 2003- 2024 discriminator.nlValid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!